Den teoretiska delen av undervisningen tar upp ämnen som kartdesign, typografi, färglära, terrängåtergivning, layout, kartkommunikation, generalisering, datorstödd ritteknik, grafisk teknik, geodesi, kartprojektioner, koordinatsystem, GPS-teknik, kartjuridik.

En stor del av kursen består av praktiska övningar. Flera enkla kartor framställs, främst på PC, och kursen avslutas med ett eget kartprojekt som genomförs på PC. Den som har bredbandsuppkoppling kan genomföra de flesta de praktiska övningarna och projektarbetet på distans.

Efter genomgången kurs kommer du att förstå kartografins roll gentemot närliggande fält som till exempel GIS och fjärranalys. Du kommer också att kunna organisera och praktiskt behärska framställning av kartor, både som illustrationer i vetenskapliga rapporter och mer avancerade, tryckta färgkartor.

Kursen ges också om en webbaserad distanskurs, GE3019 Kartografi och kartdesign, 15 hp.

Kursansvar

Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE3001 Cartography and Map Construction, 15 credits

Kursen ges

Vt 2021, period C-D, 23/3-4/5, heltid, dagtid
Vt 2022, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet

Kunskaper motsvarande 60 högskolepoäng.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan