Du studerar hur klimatets variationer och förändringar påverkar samhället och miljön från både ett nationellt och globalt perspektiv och hur samhället hanterar förväntade framtida klimatförändringar med fokus på naturresurser både nationellt och internationellt. Kursen behandlar hypoteser och teorier om klimatets styrmekanismer, variationer och återkopplingsmekanismer, naturliga klimatarkiv och hur människan påverkar klimatet.

Kursansvar

Anders Moberg
E-post: anders.moberg@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Begränsning

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans Klimat och samhälle, 15 hp (GE4011).

Kurskod och engelsk benämning

GE5034 Climate and Society, 15 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-2/11, heltid, dagtid
Ht 2021, period A-B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst motsvarande 60 hp geovetenskap eller 60 hp geografi.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan