Du studerar hur klimatets variationer och förändringar påverkar samhället och miljön från både ett nationellt och globalt perspektiv och hur samhället hanterar förväntade framtida klimatförändringar med fokus på naturresurser både nationellt och internationellt. Kursen behandlar hypoteser och teorier om klimatets styrmekanismer, variationer och återkopplingsmekanismer, naturliga klimatarkiv och hur människan påverkar klimatet.

Behörighet
Kunskaper motsvarande Naturgeografi och kvartärgeologi 30 hp (GE2011) eller 90 hp i geografi.

Kursansvar
Anders Moberg
E-post: anders.moberg@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 3/9-2/11, heltid, dagtid

Anmälan
Anmälan / Kursplan