Kursen syftar till att ge en kritisk introduktion till den samhälls- och miljöfilosofiska diskussionen och den behandlar centrala filosofiska uppfattningar som rör människors, djurs och naturens etiska ställning och om hur människan bör förhålla sig till djur och natur. Kursen ger därmed ökad medvetenhet om allmänna och grundläggande etiska problemställningar som ofta återfinns som implicita förutsättningar i den nutida diskussionen om t ex hållbar samhällsutveckling.

Examination: Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. En intervjuuppgift med fokus på etiska frågeställningar ska också genomföras.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Olle Torpman, Filosofiska institutionen

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-14/2, dagtid, heltid
Vt 2019, 21/1-20/2, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan