Kursen syftar till att ge en kritisk introduktion till den samhälls- och miljöfilosofiska diskussionen och den behandlar centrala filosofiska uppfattningar som rör människors, djurs och naturens etiska ställning och om hur människan bör förhålla sig till djur och natur. Kursen ger därmed ökad medvetenhet om allmänna och grundläggande etiska problemställningar som ofta återfinns som implicita förutsättningar i den nutida diskussionen om till exempel hållbar samhällsutveckling.

Examination: Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter. En intervjuuppgift med fokus på etiska frågeställningar ska också genomföras.

Miljöetik 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kurskod och engelsk benämning

GE1008 Environmental ethics, 7.5 credits

Kursansvar

Olle Torpman, Filosofiska institutionen

Kursen ges

Vt 2019, period A, 21/1-20/2, heltid, dagtid
Vt 2020, period A, 20/1-19/2, heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan