Kursen behandlar kommunikation i ett miljösammanhang. Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser. Särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam. I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Jonas Jonsson, Institutionen för mediestudier

Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 30/4-1/6, dagtid, heltid
Vt 2019, 6/5-7/6, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan