Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser och särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam. I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.

Miljökommunikation 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Jonas Jonsson, Institutionen för mediestudier

Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1019 Environmental Communication, 7,5 credits

Kursen ges

Vt 2020, period D, 4/5-5/6, heltid, dagtid

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan