Under kursen analyseras olika aktörers miljökommunikationsinsatser och särskild vikt läggs vid information, propaganda, marknadsföring och reklam. I kursen ingår att utforma miljökommunikation samt att identifiera utmaningar, möjligheter och konflikter. Även medias hantering av miljöfrågor analyseras.

Miljökommunikation 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kursansvar

Jonas Jonsson, Institutionen för mediestudier

Christina Schaffer, Institutionen för naturgeografi
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1019 Environmental Communication, 7,5 credits

Kursen ges

Vt 2020, period D, 4/5-5/6, heltid, dagtid
Vt 2021, kursen planeras att revideras till Vt 2021. Innan ansökan öppnar kommer information om den nya kursen att vara klar.  

Behörighet

Grundläggande behörighet

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan