Den här kursen vänder sig till dig som vill studera grundläggande meteorologi och klimatologi, biogeografi, glaciologi och geomorfologi. Kursen tar också upp samverkan mellan klimatet, landformsbildande processer och biotoper samt länkar mellan det fysiska landskapet och arters utbredning och även hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården.

Kursen ges första terminen på kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geovetenskap samt geologi och geofysik, men kan läsas också läsas som en fristående kurs.

Kursen består av följande delar:

  • Meteorologi och klimatologi, 4 hp
  • Biogeografi, 3 hp
  • Geomorfologi och glaciologi, 8 hp

Behörighet
Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Kursansvar
Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 5/11-18/1, dagtid, helfart

Anmälan
Anmälan / Kursplan