Dessa ämnesområden spänner över tre sfärer, atmosfären, biosfären och geosfären och fokuserar på interaktionen mellan dessa. Viktiga aspekter i vårt ämne är tid och rum. Det gör att vi dels måste se hur världen ser ut och vilka variationer som finns men även hur dessa förändras över tid, såväl naturligt som genom människans påverkan.

Bilden är tagen i Erongobergen, Namibia och visar en savann som är ett gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd. I förgrunden syns Baobabträd. Foto Steffen Holzkämper.
 

Kursen är uppdelad i följande delar:

1. Meteorologi och klimatologi 4 hp

Inom denna del av kursen behandlar vi grundläggande funktioner i atmosfären som styr väder- och klimatförhållanden både lokalt och globalt. Fokus ligger på förståelse av processerna, t.ex. att förstå varför en viss klimattyp återfinns i vissa delar av världen men inte i andra, varför det blir mycket nederbörd i vissa områden och ingen i andra, eller varför vinden kring ett lågtryck blåser motsols över norra hemisfären men medsols över den södra. Vi berör också klimatvariationer i tiden.

2. Biogeografi 3 hp

Biogeografi tar upp samband mellan klimat och biom vid olika platser på jorden, samt länkarna mellan det fysiska landskapet och arters utbredning, och hur biogeografi kan tillämpas inom naturvården. Fokus ligger kring de processer i landskapet och klimatet som bidrar till artbildning, utbredning och utdöende, och hur biogeografi kan bidra till att bevara arter och ekosystem.

3. Geomorfologi och glaciologi 8 hp

Under kursdelen får du lära dig om exogena processer och jordytans landformer och dess koppling till klimatet globalt och i ett skandinaviskt perspektiv. Du får även lära dig om grundläggande glaciologiska principer.

Kursen ges första terminen på kandidatprogrammen i biogeovetenskap, geovetenskap samt geologi och geofysik, men kan också läsas som en fristående kurs.

Kursansvar

Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE2021 Physical Geography, 15 credits

Kursen ges
Ht 2020, period C-D, 3/11-15/1 (2020), heltid, dagtid
Ht 2021, period C-D, heltid, dagtid

Behörighet och urval

Matematik C och Naturkunskap B eller Matematik 3b alt 3c och Naturkunskap 2 (Områdesbehörighet 3 eller A3 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2).

Urval: Betyg 40%, högskoleprov 40%, högskolepoäng 20%.

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan