Kursen behandlar aktuella forskningsfrågor inom naturgeografi och kvartärgeologi samt ämnenas framväxt. Kursen omfattar vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. Vidare ingår en egen vald ämnesfördjupning. Aktuell forskning behandlas av verksamma forskare och diskuteras i relation till vetenskaplig litteratur i ämnet. I kursen ingår framställandet av PM och projektbeskrivning inför examensarbetet i geovetenskap.

Kursen är en förberedande kurs inför examensarbete i geovetenskap och utgör ett  förkunskapskrav för examensarbete i geovetenskap.

Behörighet
Kunskaper motsvarande 90 hp, varav 60 hp i geovetenskap, inkluderande Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp eller motsvarande.

Kursansvar
Peter Jansson
E-post: peter.jansson@natgeo.su.se

Kursen ges
Vt 2018, 15/1-19/3, heltid/dagtid
Vt 2019, 21/1-25/3, heltid/dagtid

Anmälan
Anmälan / Kursplan