Kursen behandlar aktuella forskningsfrågor inom naturgeografi och kvartärgeologi samt ämnenas framväxt. Kursen omfattar vetenskapligt skrivande, vetenskapliga illustrationer, muntliga presentationer, posterpresentationer och vetenskaplig analys av forskningstexter. Vidare ingår en egen vald ämnesfördjupning. Aktuell forskning behandlas av verksamma forskare och diskuteras i relation till vetenskaplig litteratur i ämnet. I kursen ingår framställandet av PM och projektbeskrivning inför examensarbetet i geovetenskap.

Kursen är en förberedande kurs inför examensarbete i geovetenskap och utgör ett förkunskapskrav för examensarbete i geovetenskap.

Kurskod och engelsk benämning

GE5018 Physical Geography and Quaternary Geology - Subject Field Specialisation and Scientific Presentations, 15 credits.

Kursen ges

Kursen ges inte Vt 2020.
På distans ges en motsvarande kurs: GE5023 Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp

Behörighet

Kunskaper motsvarande 90 hp, varav 60 hp i geovetenskap, inkluderande Naturgeografi och kvartärgeologi, 30 hp eller motsvarande.

Kursplan

Kursplan