En hållbar utveckling förutsätter att vi har en hållbar hantering av jordens naturresurser. Den här kursen behandlar naturresursers bildningssätt, förekomster och begränsningar för att ge en förståelse för de naturliga förutsättningarna för olika naturresurser. Under kursen kommer begreppet naturresurs och naturresurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där aspekter på miljö är centrala. Kursen berör också samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring liksom naturresursrelaterade konflikter. En kortare exkursion med övernattning (som till del subventioneras av institutionen) ingår i kursen.

Kursen ingår som ett moment i Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Behörighet
Grundläggande behörighet

Kursansvar
Sophie Trygger
Institutionen för naturgeografi
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Kursen ges
Ht 2018, 3/9-3/10, dagtid, heltid

Anmälan
Anmälan / Kursplan