Den här kursen behandlar naturresursers bildningssätt, förekomster och begränsningar för att ge en förståelse för de naturliga förutsättningarna för olika naturresurser. Under kursen kommer begreppen naturresurs och naturresurshantering diskuteras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där aspekter på miljö är centrala. Kursen berör också samspelet mellan naturresurser och samhällsförändring liksom naturresursrelaterade konflikter. En kortare exkursion med övernattning (som till del subventioneras av institutionen) ingår i kursen.

Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp ingår som ett moment i kursen Hållbar samhällsutveckling, 60 hp.

Kurskod och engelsk benämning

GE1017 Natural Resources and Sustainable Development, 7.5 credits

Kursen ges

Kursen startar som en ny kurs Ht 2020 GE2025 Naturresurer och hållbar utveckling, 7,5 hp

Kursplan

Kursplan