Polarområdenas svåråtkomlighet och det kärva klimatet har även lockat fram heroiska skildringar av färder långt före flygets och satelliternas tidevarv. Men miljön förändras i takt med den globala uppvärmningen. Flora, fauna och landskap ändrar karaktär, smältande glaciärer höjer havsnivån och smältande permafrost ökar mängden växthusgaser i atmosfären. I polarmiljöerna finns även klimatarkiv i våra inlandsisar och på havets botten som i detalj beskriver hur klimatet har varierat med tiden. I denna kurs kommer polarområdena att belysas ur olika perspektiv för att ge en bred och god inblick i dessa miljöer.

Kebnekaise sydtopp - Sveriges nya näst högsta topp sommaren 2018. Foto Per Holmlund.
Kebnekaise sydtopp - Sveriges nya näst högsta topp sommaren 2018 och 2019. Foto Per Holmlund.
 

Kursansvar

Per Holmlund
E-post: per.holmlund@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE1021 Polar environments, Introductory Course, 7.5 credits

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/1-2/11, kvällstid, halvfart
Ht 2021, period A-B, kvällstid, halvfart

Behörighet och urval

Grundläggande behörighet
Urval: Betyg 40 %, högskoleprov 40 %, högskolepoäng 20 %

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan