Vita smultron, guldhallon, blåhallon, trädgårdshallon, tayberry, björnbär, mullbär, physalis, smultron. Foto Christina Schaffer.
Vita smultron, guldhallon, blåhallon, trädgårdshallon, tayberry, björnbär, mullbär, physalis, smultron. Foto Christina Schaffer.
 

Kursen tar upp miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas även folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som gemenskap och användning av offentliga miljöer. Vidare behandlas historiska perspektiv och framtidsperspektiv på matförsörjning och matsäkerhet i en urbaniserad och globaliserad värld. Under kursen gör vi även studiebesök på befintliga stadsodlingar och en del av kursen består i huvudsak av praktisk tillämpning av stadsodling.

Kursansvar och information om kursen

Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 54

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och englesk benämning

GE3020 Urban farming - planning, environment and health, 7.5 credits

Kursen ges

Vi planerar att ge kursen sommaren 2022.

Kursen är uppdelad i två perioder, del 1 går 10-28 juni (heltidsstudier) och del 2 går 5-16 augusti (heltidsstudier).

Behörighet

För tillträde till kursen krävs 30 hp i geografi eller 60 hp i annat ämne.

Anmälan

Anmälan senast den 15 mars via antagning.se
Anmälan / Kursplan