Vita smultron, guldhallon, blåhallon, trädgårdshallon, tayberry, björnbär, mullbär, physalis, smultron. Foto Christina Schaffer.
Vita smultron, guldhallon, blåhallon, trädgårdshallon, tayberry, björnbär, mullbär, physalis, smultron. Foto Christina Schaffer.

 

Kursen tar upp miljö, tillämpad ekologi och planering kring urbana odlingssystem. Stadsodlingens möjligheter och begränsningar diskuteras kopplat till globala miljöutmaningar som klimatförändringar, vattenförsörjning och sinande naturresurser (olja, fosfor). Förutom direkta miljöaspekter förknippade med stadsodling, behandlas även folkhälsorelaterade och gestaltningsmässiga aspekter, samt sociala aspekter som gemenskap och användning av offentliga miljöer. Vidare behandlas historiska perspektiv och framtidsperspektiv på matförsörjning och matsäkerhet i en urbaniserad och globaliserad värld. Under kursen gör vi även studiebesök på befintliga stadsodlingar och en del av kursen består i huvudsak av praktisk tillämpning av stadsodling.

Behörighet
För tillträde till kursen krävs 30 hp i geografi eller 60 hp i annat ämne.

Kursansvar och information om kursen
Christina Schaffer
E-post: christina.schaffer@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 54

Kursen ges

Upprop äger rum vecka 21. Tid, datum och plats meddelas via antagningsbeskedet i slutet av april.

St 2018: Kursen är uppdelad i två perioder, del 1 går 4-21 juni (heltidsstudier) och del 2 går 30 juli-10 augusti (heltidsstudier).

Anmälan
Anmälan / Kursplan