Kursen behandlar sannolikhetslära och statistik, interpolation, regression, tidsserieanalys, statistisk analys av en och flera variabler, ANOVA, transformation av data, samt hur man planerar experiment. Under kursen lär du dig bland annat att välja och använda de mest relevanta statistiska metoderna för geovetenskapliga frågeställningar samt anpassa experiment och analys efter statistiska metoder. Du får även lära dig att använda statistisk programvara.

Kursen är en obligatorisk kurs i Kandidatprogram i geovetenskap samt geologi och geofysik, men kursen kan också läsas som en fristående kurs.

Kontakt

Anders Moberg
E-post: anders.moberg@natgeo.su.se

Språk

Kursen ges på svenska.

Kurskod och engelsk benämning

GE4025 Statistical Methods in Geoscience, 7.5 credits

Kursen ges

Vt 2021, period B, 18/2-22/3, heltid, dagtid
Vt 2022, period B, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geologi och geofysik, 15 hp (GG2201) och Naturgeografi, 15 hp (GE2021) eller 60 hp geovetenskap exklusive orienteringskurser. Dessutom krävs kunskaper motsvarande Matematik D/Matematik 4.

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Anmälan / Kursplan