O = Obligatorisk kurs
V= Valbara kurser redovisas läsårsvis på programmens hemsidor

1 Kandidatprogram i geografi, 180 hp
2 Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp (programstart Ht 2016 och tidigare)
3 Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp (programstart Ht 2017)
4 Kandiatprogram i geovetenskap på distans, 180 hp

Kurser på grundnivå 1 2 3 4
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp V      
Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp V      
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp (Start Vt 2019)     O  
Geografi I, 30 hp O      
Geografi II, 30 hp O      
Geografi III, 30 hp O      
Geografisk fältkurs, 15 hp V      
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp     O  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp, distanskurs   V   V
Geomorfologiska processer, 7,5 hp, distanskurs V V   V
Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp V V    
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp, distanskurs       O
Glaciärer och högalpin miljö, 7,5 hp, sommarkurs V V    
Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp     O  
Hållbar konsumtion, 7,5 hp V      
Hållbar samhällsutveckling, 60 hp        
Hållbar utveckling och miljöpolitik, 7,5 hp V      
Kartografi och kartdesign, 15 hp, distanskurs V V   V
Kartorgrafi och kartframställning, 15 hp V      
Klimat och samhälle, 15 hp V V    
Klimatvariationer, 7,5 hp, distanskurs   V   V
Kvartärgeologi, 7,5 hp V   O  
Miljöetik, 7,5 hp V      
Miljökommunikation, 7,5 hp V      
Miljövård och miljöarbete, 15 hp V V    
Naturgeografi, 15 hp     O  

Naturgeografi och kvartärgeologi - Ämnesfördjupning
och vetenskaplig presentationsteknik, 15 hp

  V    
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp (Start Vt 2019) V V O  
Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp        
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp        
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp     O  
Stadsodling- planering miljö och hälsa 7,5 hp, sommarkurs 2019 V      
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs       O
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp, distanskurs       O
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp, sommarkurs       O
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp        
Vetenskapligt skrivande och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp (Start Vt 2020)     O  

 

Praktikkurs på grundnivå 1 2 3 4
Praktik i geografi, 7,5/15 hp                                        V      
Praktik i kvartärgeologi, 7,5 hp   V    
Praktik i naturgeografi, 7,5 hp   V    

 

Examensarbeten på grundnivå 1 2 3 4
Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp        
Georafi, examensarbete, 15 hp O      
Kvartärgeologi, examensarbete, 15/30 hp   V   V
Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp   V   V