Lärar inom Lärarlyftet II besöker Tarfala forskningsstation
Lärare inom Lärarlyftet II besöker Tarfala forskningsstation.

Lärarlyftet II, kommer enbart att erbjuda behörighetsgivande utbildning för lärare, förskollärare och till viss del fritidspedagoger som undervisar i ämnen de inte har behörighet för. Det blir en tydlig koppling till den nya lärarlegitimationen.

Våra tidigare kurser inom Lärarlyftet II:

  • Geografi för lärare på gymnasiet, 30 hp (61-90) - Ingår i Lärarlyftet
  • Naturkunskap för lärare på gymnasiet, 30 hp (61-90) - Ingår i Lärarlyftet
  • Samhällsorienterande ämnen för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30) - Ingår i Lärarlyftet

För närvarande ger inte vi några kurser inom Lärarlyftet II.

Allmän information om lärarlyftet: Stockholms universitets hemsida om Lärarlyftet II