Har du påbörjat Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen Ht 2011-Ht 2016 ska du beroende på vilken inriktning läsa någon av följande studiegångar.

Årskurs 7-9 Gymnasiet Gymnasiet
Geografi som andra- eller
tredjeämne
(Ämne 2 och 3)
Geografi som förstaämne
(Ämne 1)
Geografi som andraämne
(Ämne 2)

GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp

Termin 6

GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp

Termin 1

GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp

Termin 6

GE4018 Geografi IIL med ämnesdidaktik (Geografi IILAB), 15 hp eller
GE4022 Geografi, självständigt arbete inom Ämnes- lärarsprogrammet årskurs 7-9 som andra- eller tredjeämne

Termin 7

GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Termin 3

GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Termin 7

 

GE5024 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 30 hp (utan självst arbete)

Termin 4

GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp och GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp
Termin 8

 

Valbar kurs AN 15 hp och GE9024 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp

Termin 10