Kursen innehåller två moment; Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp som behandlar geografins lärdomshistoriska utveckling och kopplingar till dagens geografisk forskningsfält, och ett moment på 7,5 hp om samhällsplaneringens grunder.

Kursen ingår i Kombinationsprogrammet och i Ämneslärarprogrammet för geografilärare på gymnasiet i samarbete med MND.

Kursansvar

Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se
 

Kursen ges

Ht 2018, period A-B, 3/9-2/11, heltid, dagtid

Vt 2019, period A-B, 21/1-25/3, heltid, dagtid
Ht 2019, period A-B, 2/9-1/11, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi II, 30 hp (GE4001).

Anmälan

Är du kombinationsprogramstudent och ska läsa kursen ska kontakta
Kerstin Hörnby, E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

Är du Ämneslärarprogramsstudent MND gör du anmälan via länk:
Anmälan / Kursplan