Geografi IIIL med ämnesdidaktik utgör tredje geografiterminen inom ämneslärarprogrammet. Geografins lärdomshistoria och dagens geografiska forskningsfält med olika forskningsområden, teorier, källmaterial och metoder diskuteras. Ämnesdidaktiken behandlar och analyserar geografiämnets olika moment och transformerar geografikunskaper från universitetsämne till skolämne. Vidare behandlas hur planering och genomförande av undervisning kan organiseras så att goda betingelser för lärande skapas. I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD.

Kursen innehåller följande moment:

  • Vetenskapsfilosofi, vetenskaplighet och geografisk idéhistoria, 7,5 hp
  • Samhällsplaneringens grunder, 4,5 hp
  • Ämnesdidaktik, 3 hp

Du läser kursen GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp tillsammans med GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp under samma termin. Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Kursansvar

Annika Dahlberg
E-post: annika.dahlberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges

Ht 2020, period A-B, 31/8-3/11, heltid, dagtid

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp (GE4017).

Anmälan

Amälan / Kursplan