Kursen innebär en utveckling och fördjupning av kunskaper och färdigheter som uppnåddes i Geografi I. Tyngdpunkten ligger på tillämpning, exempelvis hur geografisk teori och metodik kan användas för regionalgeografisk operativ analys kopplat till planerings-, utvecklings- och konfliktfrågor lokalt och globalt som t.ex. gränsöverskridande miljöproblem, resursutnyttjande och resurskonflikter samt urbaniseringsfrågor. Du utvecklar i kursen din färdighet att använda geografiska metoder och källor för geografisk analys som är kopplat till aktuella samhällsfrågor i olika skala. En viktig del av kursen är kunskap om jordens regionalgeografi, dvs. kunskap om jordens regionala skillnader och särdrag i olika delar av världen vad gäller den fysiska miljön, samhälle och människans livsvillkor. Detta utgör grunden för geografisk omvärldsanalys.

Kursen består av följande moment:

  • Geografisk metodik II, 7,5 hp
  • Regionalgeografisk analys, 7,5 hp

Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare på årskurs 7-9 i samarbete med HSD.

Kursen ges

Vt 2020, period A-B, 20/1-20/3, heltid, dagtid

Kursansvar

Sophie Trygger
E-post: sophie.trygger@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kursen Geografi I 30 hp (GE2001).

Anmälan

Anmälan senast den 15 oktober via antagning.se

Du måste vara inloggad på antagning.se och programstudent för att kunna söka kurstillfället.

Kursplan

Kursplan