I en allt mer föränderlig och globaliserad värld krävs vid analys av dagens komplexa miljö- och samhällsproblem förmåga att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och naturmiljö i ett helhetsperspektiv.

Geografiämnet förenar samhällsvetenskap och naturvetenskap med fokus på omvärldsanalys. I kursen lär du dig grunderna om naturgivna processer och om jordens olika naturmiljöer. Och hur naturmiljöer kan kopplas till exempelvis klimat, klimatförändringar och väderprocesser, vattenfrågor och vattnets betydelse i landskapet, berggrundens och jordtäckets bildning och egenskaper, landformer och landskapsförändrande processer, ekologi och vegetation. Centralt är kunskap om hur dessa företeelser i naturen samverkar eller motverkar med människans aktivitet och samhällsutveckling över tid i olika delar av världen. Helhetsbilden och förmåga att se tvärvetenskapliga samband innebär att du lär dig om förutsättningar för människans livsvillkor i olika delar av jorden, hur och varför de förändras över tid. Kursen behandlar frågor om exempelvis befolkningsutveckling, lokalsamhällen och urbanisering, globalisering, resursutnyttjande och resurskonflikter, miljöpåverkan och kopplingar till politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska system. Dessa kunskaper om natur, människa och samhälle och deras inbördes samband leder in på frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet samt hur dessa frågor kan lösas. I samband med tillämpningar och problemlösning lär du dig använda geografiska metoder som GIS, fjärranalys med satellit- och flygbilder, digitala och analoga kartor, statistik, intervjuteknik och andra metoder och källor som ingår i geografisk analys.

En viktig del av utbildningen är övningar, fältstudier och exkursioner och du kommer under kursen vara ute i fält och tillämpa de ämnesteoretiska kunskaperna i olika sammanhang.

I kursen ingår ett moment om ämnesdidaktik som ges av HSD. Kursen ingår i lärarutbildningen för geografilärare för årskurs 7-9 och gymnasiet i samarbete med HSD, ISD och GIH.

Kurskod och benämning på engelska

GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik 30 hp

Språk

Kursen ges på svenska.

Kontakt

För att dina frågor ska hamna hos rätt person vänd dig till Studentexepditionen vid frågor som rör kursinformation som registrering, schema, litteraturlistor och tentamen. Studievägledaren vid frågor som rör tillgodoräknande, antagning, behörighet samt frågor som rör studieplanering. 

Kursansvar

Lars-Ove Westerberg
Institutionen för naturgeografi
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se

Peter Kinlund
Kulturgeografiska institutionen
E-post: peter.kinlund@humangeo.su.se

Kursen ges

Ht 2019, period A-D, 2/9-17/1 (2020), heltid, dagtid

Behörighet

Engelska B, Samhällskunskap A och Matematik B eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1ab och Matematik 2a alt 2b alt 2c (Områdesbehörighet 6c eller A6c).

Anmälan

Anmälan senast den 15 april via antagning.se

Anmälan / Kursplan