Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen

(från och med Ht 2017)

Du som har påbörjat Ämneslärarprogrammet – inriktning mot samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen Ht 2011-Ht 2016 ska följer dessa studiegångar.

Gymnasiet Gymnasiet
Geografi som första ämne
(Ämne 1)
Geografi som andra ämne
(Ämne 2)
GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp Termin 1 GE2016 Geografi IL med ämnesdidaktik, 30 hp Termin 4
GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp Termin 2 GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp Termin 5
GE5024 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 30 hp Termin 8 GE5026 Geografi IIIL med ämnesdidaktik, 15 hp Termin 7
15 hp valbar kurs på avancerad nivå enligt lista Termin 10

GE6015 Geografi med självständigt
arbete med ämnesdidaktisk inriktning, 15 hp
Till och med Vt 2018

GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp
Från och med Ht 2018

Termin 7
GE9019 Geografi, examensarbete, 15 hp Termin 10    

 

Ämneslärarprogrammet i matematik och naturvetenskapliga ämnen mot gymnasieskolan

(från och med Ht 2011)

Gymnasiet Gymnasiet
Geografi som första ämne
(Ämne 1)
Geografi som andra ämne
(Ämne 2)
GE2018 Geografi I, 30 hp Termin 1 GE2018 Geografi I, 30 hp Termin 1
GE4001 Geografi II, 30 hp Termin 4 GE4001 Geografi II, 30 hp Termin 4
GE5017 Geografi III, 15 hp Termin 5 GE5001 Geografi III, 30 hp Termin 5
GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp Termin 5    


GE2017 Naturkunskap för gymnasielärare - fysik och geovetenskap, 30 hp

Kontaktperson
Erik Hansson, e-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Information om kursen
Anmälan / Kursplan

Tidigare lärarprogram (Flärp, Blärp, LäraA och LäraB)

GE2015 Geografi IL, 30 hp
GE4018 Geografi IILAB, 15 hp
GE5017 Geografi III, 15 hp
GE6015 Geografi, självständigt arbete med ämnesdidaktisk inriktning 15 hp
Kontakta vår studievägledare Karin Reuterswärd för information om du är osäker på vilken kurs du ska söka/läsa. Information om kursval och anmälan hittar du på Lärarutbildningsportalen.