I det här mastersprogrammet får du utveckla dina färdigheter inom fotogrammetri, fjärranalys och GIS, samt inom metodik för dataanalys och presentation med naturgeografisk inriktning.

Kunskap om olika delar av världen har illustrerats med symboler i kartor som utvecklats under århundraden. Idag ligger fokus på informationen bakom kartsymbolerna. Resultaten från analyser baserade på geografiska data (geodata) om klimat- och miljöförändringar, är centrala i internationella överenskommelser och på den politiska dagordningen. Analyserna ligger också till grund för samhällsplanering, klimatforskning och katastrofplanering. Även den senaste trenden med Big Data gör geomatik till ett aktuellt och användbart ämne.

Geodata samlas in på olika sätt som till exempel med fjärranalys (satellitbilder), flygbildstolkning och fältbaserad kartläggning med globala satellitpositioneringar. Du lär dig använda laserskanning, radar och hyperspektrala metoder. Med geografiska informationssystem (GIS) bearbetas diverse geodata och vi kan utföra olika typer av analyser och modelleringar. Geografiska informationssystem möjliggör en effektiv hantering och jämförelse av olika slags rumslig information eftersom de kan kopplas till gemensamma geografiska koordinatsystem.

Genom forskningssamarbeten, praktikplatser och samverkan kopplar vi undervisningen till verkliga tillämpningar. Våra studenter från denna masterutbildning är eftersökta på arbetsmarknaden! Exempel på arbetsplatser är myndigheter och organisationer, som Lantmäteriet, länsstyrelser och kommuner, men även inom privat verksamhet som rådgivare och analytiker inom miljökonsultbolag.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser

År 1 Obligatoriska kurser
Ht, period A-B Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Ht, period C-D Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Vt, period A-B Avancerad fjärranalys, 15 hp
  Övriga kurser
Vt, period C-D Valfria kurser, 15 hp
År 2 Övriga kurser
  Valfria kurser 0-30 hp
  Obligatorisk kurs
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp

 

Under masterprogrammet med start Ht 2016 ingår följande kurser: Kursupplägg Ht 2016

Examen
Masterprogrammet i geomatik med fjärranalys och GIS, 120 hp leder till följande examen:
Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Naturgeografi och kvartärgeologi
Inriktning: Geomatik med fjärranalys och GIS

Programansvar
Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se
Rum: T425

Behörighet

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Engelska B eller motsvarande.

Observera: Med motsvarande teknikvetenskapligt ämne menas att du ska ha läst motsvarande 90 hp geovetenskap/biogeovetenskap/geografi inom din utbildning eller ett relaterat ämne som lantmätning. En ingenjörsexamen utan koppling till landskapsstudier är inte ”motsvarande”.

Anmälan

Programmet startar
Ht 2018

Sista ansökningsdag
Observera det blir endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2018. Den 15 januari 2018 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan och utbildningsplan
Anmälan

Utbildningsplan