Robert Salmijärvi, student på Masterprogrammet i Geomatics med Remote Sensing och GIS

Kunskap om olika delar av världen har illustrerats med symboler i kartor som utvecklats under århundraden. Idag ligger fokus på informationen bakom kartsymbolerna. Resultaten från analyser baserade på geografiska data (geodata) om klimat- och miljöförändringar, är centrala i internationella överenskommelser och på den politiska dagordningen. Analyserna ligger också till grund för samhällsplanering, klimatforskning och katastrofplanering. Även den senaste trenden med Big Data gör geomatik till ett aktuellt och användbart ämne.

Geodata samlas in på olika sätt som till exempel med fjärranalys (satellitbilder), flygbildstolkning och fältbaserad kartläggning med globala satellitpositioneringar. Du lär dig använda laserskanning, radar och hyperspektrala metoder. Med geografiska informationssystem (GIS) bearbetas diverse geodata och vi kan utföra olika typer av analyser och modelleringar. Geografiska informationssystem möjliggör en effektiv hantering och jämförelse av olika slags rumslig information eftersom de kan kopplas till gemensamma geografiska koordinatsystem.

Genom forskningssamarbeten, praktikplatser och samverkan kopplar vi undervisningen till verkliga tillämpningar. Våra studenter från denna masterutbildning är eftersökta på arbetsmarknaden! Exempel på arbetsplatser är myndigheter och organisationer, som Lantmäteriet, länsstyrelser och kommuner, men även inom privat verksamhet som rådgivare och analytiker inom miljökonsultbolag.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska och valfria kurser
Hösttermin, period A-B Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp
Hösttermin, period C-D Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
Vårtermin, period A-B Avancerad fjärranalys, 15 hp
Vårtermin, period C-D Valfria kurser, 15 hp
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
Hösttermin Valfria kurser, 0/15/30 hp
Vårtermin Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

 

Programansvar

Ian Brown
E-post: ian.brown@natgeo.su.se
Rum: T425

Språk

Programmet ges på engelska

Programkod och information på engelska

NGFGO Master's Programme in Geomatics with Remote Sensing and GIS, 120 credits

Anmälan

Programmet startar

Ht 2020

Behörighet och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, geografi, geovetenskap eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Engelska B eller motsvarande.

Observera: Med motsvarande teknikvetenskapligt ämne menas att du ska ha läst motsvarande 90 hp geovetenskap/biogeovetenskap/geografi inom din utbildning eller ett relaterat ämne som lantmätning. En ingenjörsexamen utan koppling till landskapsstudier är inte ”motsvarande”.

Urval

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2020. Anmälan öppnar den 16 oktober. Den 15 januari 2020 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:

  1. Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
  2. CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/

Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan via antagning.se

Utbildningsplan