Programmet genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen. Genom programmet får du ett systemperspektiv på miljöledning och fysik planering, planprocesser, internationella och gränsöverskridande miljöfrågor och miljöstyrning. Lärare på utbildningen kommer, förutom från institutionen, från andra institutioner vid Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska kurser
Höstterminen, period A-B Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
Höstterminen, period C-D Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
Vårterminen, period A-B Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Vårterminen, period C-D Internationell miljövård, 15 hp
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
Höstterminen Valfria kurser, 0/15/30 hp
Vårterminen Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45/60 hp


Programmet är tvåårigt och första året ges fyra obligatoriska kurser. Första kursen ger grunder i systemanalys och modellering men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljökonsekvensbeskrivningar syftar till att ta fram ett ur miljösynpunkt allsidigt beslutsunderlag konkret exploatering. Kursen Miljövård och samhällsplanering ger en integration av miljöfrågor i samhällsplaneringen och du får dessutom arbeta med en miljövårdsrelaterad utredning. Den sista kursen Internationell miljövård har fokus på internationella miljöproblemens karaktär, samt den internationella miljövårdens framväxt och arbetssätt.

Andra året finns möjlighet att läsa valfria kurser upp till 30 hp och möjlighet till att inkludera praktik, vilket ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter intresse, bakgrund och behov. Trafik och miljö, 15 hp är exempel på en valfri kurs inom ämnet och den tar upp centrala miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor i relation till samhällets trafik- och transportsystem. Examensarbetet kan omfatta 30, 45 eller 60 hp.

Språk

Programmet ges på engelska

Programkod och information på engelska 

NMIFO Master's Programme in Environmental Management and Physical Planning, 120 credits

Anmälan

Programmet startar

Ht 2021

Förkunskapskrav och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2021. Anmälan öppnar den 16 oktober. Den 15 januari 2021 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:

  1. Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
  2. CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/anmal-dig-och-hall-koll/anmalan-till-magister-och-master/

Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan via antagning.se

Utbildningskatalog

Kontakt

Programansvar

Salim Belyazid
E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se
Rum: T316

Studievägledare

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 Rum: S304

Studentexpedition

Erik Hansson
E-post: erik.hansson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 00  Rum: T333