Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med miljövård och fysisk planering och bygger vidare på din grundutbildning i geo-, biogeovetenskap eller biologi. Utbildningen genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen och omfattar fyra obligatoriska kurser om 15 hp vardera, valfria kurser om 0-30 hp, vilka ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter dina intressen och önskemål, samt ett examensarbete om 30-60 hp.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser

År 1 Obligatoriska kurser
Ht, period A-B Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
Ht, period C-D Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
Vt, period A-B Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Vt, period C-D Internationell miljövård, 15 hp
År 2 Övriga kurser
  Valfria kurser 0/15/30 hp
  Obligatorisk kurs
  Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering 30/45/60 hp

 

Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp introducerar dig till systemanalys men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljövård och samhällsplanering, 15 hp ger dig kunskaper om lagstiftning inom miljö, fysisk planering och miljöförvaltning. Kursen i Internationell miljövård, 15 hp fokuserar på internationella och gränsöverskridande miljövårdsproblem. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Lärare på utbildningen kommer från Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

Examen
Masterprogrammet i miljövård och fysisk planering, 120 hp leder till följande examen:
Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Miljövård och fysisk planering

Observera: Gör följande vid examensansökan på www.mitt.su.se - Mina studier
Examen: Naturvetenskaplig masterexamen, 120 hp
Inriktning: Ingen inriktning
Huvudområde: Miljövård och fysisk planering

Programansvar
Peter Schlyter
E-post: peter.schlyter@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 78 22
Rum: T315

Behörighet

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Anmälan

Programmet startar
Ht 2018

Sista ansökningsdag
Observera det blir endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2018. Den 15 januari 2018 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar
Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:
1) Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
2) CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.  Du kan bli antagen med villkor men vi kommer bara att acceptera och anta studenter som har avslutat sina studier före 23 juni. Om du inte kan uppvisa ett examensbevis eller ett studieintyg, där alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok, före den 23 juni behöver någon, vid ditt universitet, skriftligt intyga att du är färdig med alla kurser och att du endast väntar på att poäng ska bli inrapporterade (mer information om detta skickas till alla studenter som villkorligt är antagna i april).

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan
Anmälan

Utbildningsplan