Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med miljövård och fysisk planering och bygger vidare på din grundutbildning i geo-, biogeovetenskap eller biologi. Utbildningen genomsyras av en systemsyn på miljöproblemen och omfattar fyra obligatoriska kurser om 15 hp vardera, valfria kurser om 0-30 hp, vilka ger dig möjlighet att profilera din utbildning och kompetens efter dina intressen och önskemål, samt ett examensarbete om 30-60 hp.

Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp introducerar dig till systemanalys men kräver inte någon tidigare modelleringsvana. Miljövård och samhällsplanering, 15 hp ger dig kunskaper om lagstiftning inom miljö, fysisk planering och miljöförvaltning. Kursen i Internationell miljövård, 15 hp fokuserar på internationella och gränsöverskridande miljövårdsproblem. Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Lärare på utbildningen kommer från Stockholms universitet, KTH, andra universitet, myndigheter, organisationer och företag.

Innehåll och omfattning

Under programmet läser du följande kurser:

År 1 Obligatoriska kurser
Ht A-B Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
Ht C-D Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
Vt A-B Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Vt C-D Internationell miljövård, 15 hp
År 2 Valfria kurser och obligatorisk kurs
  Valfria kurser, 0/15/30 hp
  Examensarbete i miljövård, miljöanalys och fysisk planering, 30/45/60 hp

 

Programansvar

Salim Belyazid
E-post: salim.belyazid@natgeo.su.se
Rum: T316

Språk

Programmet ges på engelska

Anmälan

Programmet startar

Ht 2020

Förkunskapskrav och urval

För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i biogeovetenskap, biologi, geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller samhällsplanering. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval: Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Sista ansökningsdag

Observera det är endast en ansökningsomgång till våra internationella masterprogram Ht 2019. Anmälan öppnar den 16 oktober. Den 15 januari 2020 är sista ansökningsdag för samtliga sökanden.

Ansökningshandlingar

Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste följande dokument bifogas ansökan till detta program:

  1. Personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida)
  2. CV

Om du fortfarande studerar mot en kandidatexamen när du ansöker till programmet ska du i det personliga brevet förklara vilka kurser och hur många poäng som återstår innan du har 180 hp inklusive det självständiga arbetet.

Hur du anmäler dig och laddar upp (skickar in) dokument: https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Anmal-dig-sa-har/
Skicka inga handlingar direkt till institutionen.

Anmälan

Anmälan

Utbildningsplan