Masterprogrammet i naturgeografi och kvartärgeologi är till för dig som vill förstå hur jordens landskap, landformer och sediment har tillkommit under kvartärperioden eller ännu längre tidsrymder.

Under första terminen får du bland annat fördjupade kunskaper om klimat- och miljöutveckling, geomorfologi och glaciologi samt lär dig att analysera och tolka förändringar i landskap och klimat, och om dateringsmetoder, presentationsteknik och vetenskaplig publicering. Den första kursen inleds med en fältkurs till norra Skandinavien som behandlar kvartär klimathistoria, glaciala och periglaciala landformer samt subarktiska och arktiska miljöer.

Under termin 2-3 inriktar du dig mot forskningsstarka inriktningar såsom klimatmodellering, bio- och litostratigrafi, paleoglaciologi, permafrost eller en annan inriktning genom vårt utbud av valbara och valfria kurser. En stor del av undervisningen bedrivs i fält och i laboratorium och lärarna är aktiva forskare vilket ger dig en direktkontakt med pågående forskning. År två avslutas med ett examensarbete som i regel är kopplat till ett pågående forskningsprojekt. Unika möjligheter för examensarbeten finns vid vår alpint belägna forskningsstation i Tarfala, Kebnekaise.

Programmet är särskilt lämpligt om du tänker dig en fortsättning inom forskning men ger dig även kunskap och verktyg som är användbara i arbetslivet. Förståelse för landskapets utveckling i en värld i snabb förändring är viktiga, och med en masterexamen i naturgeografi och kvartärgeologi kommer du att vara attraktiv för arbetsgivare inom såväl statlig som kommunal och privat sektor.

Innehåll och omfattning

År 1 Obligatoriska kurser
Ht, period A-B Klimat och landskap, 15 hp
Ht, period C-D Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
  Valbara kurser, 22,5 hp (Valfria kurser, 7,5 hp)
Vt, period A Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Vt, period B Glaciologi, 7,5 hp
Vt, period C Kvartär sedimentologi, 7,5 hp
Vt, period D Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp Paleoglaciologi, 7,5 hp
År 2 Övriga kurser
  Valfria kurser 0-30 hp
  Obligatorisk kurs
  Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi 30/45/60 hp

 

Lista över valbara kurser inom programmet, läsåret 2018-2019 (126 Kb)

Programansvarig
Stefan Wastegård
E-post: stefan.wastegard@geo.su.se

Anmälan

Programmet startar
Programmet startar inte Ht 2019 utan ersätts då med motsvarande program Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat, 120 hp.

Förkunskapskrav och urval
Kunskaper motsvarande kandidatexamen, vari skall ingå minst 90 hp geovetenskap eller geografi, eller motsvarande naturvetenskapligt eller teknikvetenskapligt ämne. Engelska B eller motsvarande.

Betyg på högskolekurser, personligt motivationsbrev samt hur relevanta de tidigare studierna är i relation till den sökta utbildningen.

Utbildningsplan

Utbildningsplan