Masterprogrammet i glaciologi och polarmiljöer fokuserar på kryosfären, dvs. de delarna av vår planet som påverkas av processer kring is och snö. Programmet innehåller kurser om polara och alpina miljöer och fokuserar på hur glaciärer och inlandsisar påverkar landskapet samt hur permafrost och snö inverkar på ekosystemen. Tillväxten och bortsmältningen av stora kontinentala istäcken diskuteras i perspektiv av de kvartära glacial-interglacial-cyklerna, främst med landformsstudier och inversionsmodeller som redskap. Vi studerar också frågor som är aktuella i dagens klimatdebatt, som t.ex. glaciärers och inlandsisars förhållande till klimatet och dess variationer, samt effekterna på miljön i form av havsnivåförändringar och vattenresurser. Under utbildningen behandlas även permafrostens roll i de aktiva arktiska ekosystemen och möjliga återkopplingsmekanismer till klimatsystemet, främst genom ändringar i tundrasystemets kolcykel och dess ythydrologi.

Masterprogrammet startar med en exkursion till norra skandinavien med dagslånga fältvandringar och föreläsningar rörande kvartär klimathistoria, glaciala och periglaciala landformer samt sub-arktiska och arktiska miljöer. Unika möjligheter för forskningsinriktade examensarbeten finns också vid institutionens alpint belägna forskningsstation i Tarfala, Kebnekaise.

Välkommen till vår mastersutbildning i glaciologi och polara miljöer, full av spännande, högaktuell forskning och äventyr.

Programstruktur

År 1 Kurser
Ht, A-B Polara och alpina miljöer, 15 hp
Ht, C Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Ht, D Kvartär klimathistoria, 7,5 hp
Vt, A Glaciologi, 7,5 hp
Vt, B Valbara kurser, 7,5 hp
Vt, C

Valbara kurser, 7,5 hp

Vt, D Paleoglaciologi, 7,5 hp
År 2 Kurser
Ht/Vt Valfria kurser, 15/30 hp
Ht/Vt Examensarbete i naturgeografi och kvartärgeologi, 30/45/60 hp

 

Valbara kurser Masterprogram i glaciologi och polarmiljöer 120 hp läsåret 2016-2017 (28 Kb)

Examen
Masterprogrammet i glaciologi och polarmiljöer, 120 hp leder till följande examen: Naturvetenskaplig masterexamen (120 högskolepoäng)
Huvudområde: Naturgeografi och kvartärgeologi
Inriktning: glaciologi och polarmiljöer

Programansvar
Arjen Stroeven
E-post: arjen.stroeven@natgeo.su.se

Behörighet
För tillträde till programmet krävs kunskaper motsvarande kandidatexamen i geovetenskap, biogeovetenskap, geografi eller motsvarande. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasiets Matematik D och Engelska B.

Programmet startar
Ht 2017: Med början Ht 2017 startar ett nytt Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi som ersätter de två nuvarande masterprogrammen i glaciologi och polarmiljöer samt kvartärgeologi och klimatutveckling. Det nya programmet startar med 30 hp obligatoriska kurser i klimatologi, glaciologi, geomorfologi och inleds med en längre exkursion till norra Fennoskandia. Under den andra terminen finns möjlighet till specialisering inom permafrost, paleoglaciologi och klimatmodellering. Under år 2 gör du ett självständigt arbete omfattande 30, 45 eller 60 högskolepoäng

Utbildningsplan
Utbildningsplan