Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd, 120 hp ges från och med Ht 2018 vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

 

Har du påbörjat Magister- eller masterprogrammen i miljö- och hälsoskydd vid Institutionen för naturgeografi Ht 2015 och tidigare och har enstaka kursmoment kvar att avsluta kontakta följande personer:

Maricela de la Torre-Castro
E-post: maricela@natgeo.su.se

Lena Åkerblom
E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 81  Rum: S308

Maria Damberg
E-post: studier@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98 Rum: S304