Praktik

Praktik

Genom praktik får du möjlighet att praktiskt tillämpa dina kunskaper, och du får kännedom om hur arbete med ämnets anknytning organiseras och bedrivs på ett företag, en organisation eller en myndighet. Målet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där dina kunskaper i ämnet kommer till användning.

Vi har praktikkurser i geografi, kvartärgeologi och naturgeografi på grundnivå och på avancerad nivå har vi praktikkurser i geografi, kvartärgeologi, naturgeografi, och miljövård:

Praktik på grundnivå
Praktik på avancerad nivå

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling utomlands i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet:

Praktik utomlands - Erasmuspraktik

Praktik på grundnivå

Huvudsyftet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där dina kunskaper i ämnet kommer till användning.

Praktik på avancerad nivå

Huvudsyftet med praktiken är att du ska få både generell arbetslivserfarenhet och särskild erfarenhet av en arbetsplats där dina kunskaper i ämnet kommer till användning.

Erasmuspraktik

Vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling utomlands.