Allmän information

Gör anmälan i tid (se Anmälningsdatum) och glöm inte tacka ja till de kurser du blivit antagen till eller reservplacerad på efter urval 1 (tidtabell och instruktioner finns på antagning.se). Sök flera kurser för att försäkra dig om möjlighet till plats på någon kurs. Sök endast till kurser du är behörig till.

Anmälningsdatum
Internationella masterprogram
Sista anmälningsdatum för alla våra internationalla mastersprogram är normalt den 15 januari. Obs, detta anmälningsdatum gäller för samtliga studenter. Våra masterprogram startar endast på höstterminer.

Kandidatprogram
Sista anmälningsdatum för alla våra kandiadatprogram på grundnivå är normalt den 15 april. Våra kandidatprogram startar endast på höstterminer.

Kurser
Anmälan till höstterminens kurser görs senast 15 april. Anmälan till vårterminens kurser görs senast 15 oktober. För sommarterminen är sista anmälningsdatum den 15 mars.

Anmälan via webben
All anmälan görs via www.antagning.se (Undantag för praktikkurser och vissa examensarbeten)

Information om anmälan och antagning finns på Stockholms universitets hemsida.

Här hittar du Stockholms universitets utbildningskatalog

Behörighet och urval
Information om behörighet finns på respektive program- och kurshemsida. Information om urval finns i Stockholms universitets utbildningskatalog för respektive utbildning.

Sen anmälan och efteranmälan
Efter sista ansökningsdag är det inte möjligt söka till kurser eller program. I vissa fall, om vi utifrån antalet sökande bedömer att det finns en rimlig chans till lediga platser, öppnar kurser/program igen för efteranmälan efter att första antagningsbeskedet publicerats (urval 1). All anmälan görs via antagning.se. Går det inte att klicka på ”lägg till” knappen betyder det att anmälningsalternativet är stängt för efteranmälan och att kursen är översökt.

Anmälan till kurs inom kandidatprogram

Du som läser Kandidatprogrammet i geografi, geovetenskap eller miljövetenskap med inriktning geovetenskap ska ansöka via www.antagning.se till samtliga kurser inom program. Du har alltid platsgaranti till de obligatoriska kurserna. Vilka kurser som är obligatoriska finner du på respektive programs hemsida. När du anmäler dig till valbara eller valfria kurser måste du, för att få platsgaranti till vissa kurser, lägga till att du gör anmälan inom program. Hur du gör detta finns beskrivet steg för steg nedan. Även du som läser Kandidatprogram i biogeovetenskap med start Ht 2017 ska söka kurser inom program.

Obs! Platsgaranti ges endast på ett fåtal valbara och valfria kurser. Anmälan inom program fungerar endast till den/de kurser där platsgaranti ges. När du anmäler dig märker du om anmälan inom program fungerar. Gör det inte det har du inte platsgaranti men du ska givetvis anmäla dig ändå.

Steg för steg: Anmälan inom program - detaljerad version (1268 Kb)

Anmälan till GIS och fjärranalys 15 hp (GE4012)
Läser du kandidatprogrammet i geografi, geovetenskap eller miljövetenskap med inriktning geovetenskap och vill ansöka till kursen GE4012 GIS och fjärranalys 15 hp ska du använda den anmälningskod som tillhör ditt program, se under anmälan: GIS och fjärranalys, 15 hp

Läser du inte inom program, dvs fristående, kan du anmäla dig via kod SU-58799

Obs, koderna är programspecifika. Var säker på att använda rätt kod för att undvika att bli struken. Du måste vara registrerad inom ett av kandidatprogrammen för att kunna söka kursen. Söker du med fel kod riskerar du bli utan plats!

Praktikkurser
Praktik på grundnivå

Examensarbeten
Examensarbete på grundnivå (kandidatnivå) 15/30 hp

Anmälan till GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp görs via www.antagning.se.

Anmälan till kurs inom masterprogram

All anmälan till valfria och valbara kurser inom mastersprogram görs via www.antagning.se. Läser du ett program som innehåller valbara kurser kan du kontakta programansvarig för att få en lista över dessa kurser. Information om valbara kurser finns också på respektive programs hemsida. Det går bra att läsa valfria kurser vid andra institutioner och universitet. Kontakta din huvudlärare om du behöver göra en studieplan inom din mastersutbildning.

Kombinationsprogrammet ingång geografi

Studenter inom kombinationsprogrammet söker enligt särskilda anvisningar:
Kombinationsprogrammet ingång geografi

Examensarbeten
Examensarbete på avancerad nivå 30/45/60 hp

Praktikkurser
Praktik på avancerad nivå