Ska du skriva examensarbete på kandidatnivå GE6011/GE6012 Kvartärgeologi, examensarbete, 15/30 hp, GE6013/GE6014 Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp eller GE6008 Biogeovetenskap, examensarbete, 15 hp ingår momentet Vetenskaplighet 1,5 hp och du måste anmäla dig seperat till kursmomentet.

Information om momentet Vetenskaplighet 1,5 hp och länk till anmälan:

Kontakt

Per Cronlund, e-post: per.cronholm@su.se