Kandidatprogram

Kandidatprogram i biogeovetenskap, 180 hp
Kandidatprogram i geografi, 180 hp
Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp

Kurser på grund- och avancerad nivå

Grundnivå

Avancerad nivå

Ht 2020, period A-D

Ht 2020, period A-D

Geografi I, 30 hp  
Geografi III, 30 hp  

Hållbar samhällsutveckling, 30 hp

 

Distanskurser

 
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp  
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp  
Geomorfologiska processer, 7,5 hp  
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp  
Klimatvariationer, 7,5 hp  

Ht 2020, period A-B

Ht 2020, period A-B

Klimat och samhälle, 15 hp Polara och alpina miljöer och klimatförändringar, 15 hp
Polarmiljöer, orienteringskurs, 7,5 hp (kvällstid) Politisk ekologi - markanvändning och naturresurser i ett lokalt till globalt perspektiv, 15 hp
  Tillämpad modellering för miljöanalys, 15 hp
  Trafik och miljö, 15 hp
  Vattenresursers sårbarhet och resiliens - lokalt till globalt, 15 hp

Ht 2020, period C-D

Ht 2020, period C-D

Geomorfologiska processer, naturkatastrofer och riskanalys, 15 hp Informations- och modelleringssystem för mark- och vattenresurser, 15 hp
Naturgeografi, 15 hp Geografisk analys och visualisering i GIS, 15 hp
  Globala klimat- och miljöförändringar, 15 hp
  Metoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 15 hp
  Miljökonsekvensbeskrivningar, MKB, 15 hp
  Tillämpad fjärranalys och GIS för landskapsanalys, 15 hp

Ht 2020, period A

Ht 2020, period A

Naturresurser och hållbar utveckling, 7,5 hp  

Ht 2020, period B

Ht 2020, period B

Ekosystemtjänstförvaltning, 7,5 hp  
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp  

Ht 2020, period C

Ht 2020, period C

Ekologisk ekonomi, 7,5 hp  

Ht 2020, period D

Ht 2020, period C

Hydrologi och vattenresurser, 7,5 hp  
Hållbar konsumtion, 7,5 hp  

Praktikkurser

Examensarbete och praktikkurser

Praktik på grundnivå Praktik på avancerad nivå
  Examensarbete på avancerad nivå


Dessutom ger vi praktikkurser på grund och avancerad nivå och information om du ska börja skriva examensarbeten.

GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp

På höstterminen ger vi normalt inte längre kursen GE6016 Geografi, examensarbete, 15 hp utan den kursen ges på vårterminen, period C-D. Kontakta studievägledaren Elisabeth Sturesson, e-post elisabeth.sturesson@natgeo.su.se om du har behov läsa kursen Ht 2020 period C-D.