Stadsodling i Norra Djurgårdsstaden. Foto Bo Eknert.
Gröna stråk i Norra Djurgårdsstaden. Foto Bo Eknert.

Studenterna på Miljövård och fysisk planering har under våren arbetat med ett projektarbete som handlar om hur man får Norra Djurgårdsstaden att bli mer grön och hållbar. De har fokuserat på frågor om bland annat stadsodling, klimatanpassning av befintliga/äldre bostadsområden, marksanering och Nationalstadsparken som en grön resurs. 

Bifogat finns studenternas olika projektarbeten om hur man får Norra Djurgårdsstaden att bli mer grön och hållbar.