Välkommen att lyssna på presentationer om masterprogrammen som startar 2020 kl 15:30 – 16:30 i Högbomsalen

Fältarbete inom ekohydrologi vid Navarino Environmental Observatory. Foto Stefano Manzoni.
Fältarbete inom ekohydrologi vid Navarino Environmental Observatory. Foto Stefano Manzoni.