Beroende på när du startat Ämneslärarprogrammet och vilken inriktning följer du en särskild studiegång. Var det ett tag sedan du läste Ämneslärarprogrammet och du inte ser kurserna på antagning.se kontakta din hemvistinstitution för registering på programmet. Information om de olika studiegångarna: Kurser inom lärarprogram.

Har du frågor om studiegångar och kurserna kan du kontakta Karin Persson, e-post: karin.persson@natgeo.su.se

Kurser som kan sökas inom Ämneslärarprogrammet Vt 2020

Vt 2020, period A-D

GE4001 Geografi II, 30 hp (Ämneslärarprogram MND)
GE4017 Geografi IIL med ämnesdidaktik, 30 hp

Vt 2020, period A-B

GE4018 Geografi IILAB, 15 hp
Valbara kurser för dig som läser Ämneslärarprogrammet med geografi som första ämne. Kontrollera att du uppfyller förkunskapskravet för kurserna.
Glaciologi, 7,5 hp (period B)
Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp
Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp (period A)
Du kan även läsa kurser som ges av Kulturgeografiska institutionen: www.humangeo.su.se

Vt 2020, period C-D

GE6017 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp
GE9024 Geografi, självständigt arbete inom ämneslärarprogrammet, 15 hp