Grundnivå

Avancerad nivå

Vt 2020, period A-D Vt 2020, period A-D
Geografi II, 30 hp  
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp
Distanskurser Vt 2020, period A-D
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp

Kartografi och kartdesign, 15 hp

Vt 2020, period A-B Vt 2020, period A-B
Miljövård och miljöarbete, 15 hp Avancerad fjärranalys, 15 hp

 

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp
  Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Vt 2020, period C-D Vt 2020, period C-D
Geografisk fältkurs, 15 hp Internationell miljövård, 15 hp
Kartografi och kartframställning, 15 hp Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
Geografi, examensarbete, 15 hp  
Vt 2020, period A Vt 2020, period A
Utveckling, globalisering och miljö, 7,5 hp Avancerad hydrologi, 7,5 hp
  Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Vt 2020, period B Vt 2020, period B
Miljöetik, 7,5 hp Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp Glaciologi, 7,5 hp
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp  
Vt 2020, period C Vt 2020, period C
Ekologisk ekonomi, 7,5 hp

Kvartär sedimentologi, 7,5 hp

  Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7,5 hp
Vt 2020, period D Vt 2020, period D
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp
Kvartärgeologi, 7,5 hp Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp
Miljökommunikation, 7,5 hp

Paleoglaciologi, 7,5 hp

 

Viktiga datum

Viktiga datum vårterminen 2020

Praktikkurser och examensarbeten

En del valbara och valfria kurser inom program som praktikkurser och en del obligatorsiksa kurser som examensarbeten söker du inte till via antagning.se. Information om hur du ska gå tillväga för att påbörja dessa kurser finns under respektive sida:

Praktikkurser (grundnivå och avancerad nivå)

Examensarbeten i geovetenskap (på distans)
Naturgeografi, examensarbete, 15/30 hp
Kvartärgeologi, examensarbete, 15/30 hp

Vetenskaplighet, 1,5 hp
Vetenskaplighet, 1,5 hp ett obligatoriskt moment inom examensarbeten i biogeovetenskap, naturgeografi och kvartärgeologi.

Examensarbeten inom masterprogram (avancerad nivå)