Grundnivå

Avancerad nivå

Vt 2021, period A-D Vt 2021, period A-D
Geografi II, 30 hp  
Vetenskaplighet och självständigt arbete i geovetenskap, 30 hp
Distanskurser Vt 2021, period A-D
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp
Tellus II - Naturgeografi, 12,5 hp
Geografiska informationssystem (GIS), 7,5 hp
Geovetenskap - ämnesfördjupning, 15 hp

Kartografi och kartdesign, 15 hp

Vt 2021, period A-B Vt 2021, period A-B
Miljövård och miljöarbete, 15 hp Avancerad fjärranalys, 15 hp

 

Kvartära klimat- och miljörekonstruktioner, 15 hp
  Miljövård och samhällsplanering, 15 hp
Vt 2021, period C-D Vt 2021, period C-D
Kartografi och kartframställning, 15 hp Internationell miljövård, 15 hp
Geografi, examensarbete, 15 hp Riskbedömnings- och förvaltningsmetoder för mark- och vattenresurser, 15 hp
Vt 2021, period A Vt 2021, period A
  Avancerad hydrologi, 7,5 hp
  Permafrost - påverkan på ekosystem och hydrologi, 7,5 hp
Vt 2021, period B Vt 2021, period B
Naturgeografiskt projektarbete, 7,5 hp Avancerad hydrogeologi, 7,5 hp
Statistiska metoder i geovetenskap, 7,5 hp Glaciologi, 7,5 hp
Vt 2021, period C Vt 2021, period C
  Klimatmodellsimuleringar, 7,5 hp
 

Kvartär sedimentologi, 7,5 hp

  Tillämpad flygbildsteknik för landskapsanalys, 7,5 hp
Vt 2021, period D Vt 2021, period D
Fältmetoder i naturgeografi och kvartärgeologi, 7,5 hp Landskapsekologiskt projektarbete, 7,5 hp
Kvartärgeologi, 7,5 hp Paleoglaciologi, 7,5 hp

 

Viktiga datum

Viktiga datum vårterminen 2021

Praktikkurser och examensarbeten

En del valbara och valfria kurser inom program som praktikkurser och en del obligatorsiksa kurser som examensarbeten söker du inte till via antagning.se. Information om hur du ska gå tillväga för att påbörja dessa kurser finns under respektive sida:

Praktik

Praktikkurser (grundnivå och avancerad nivå)

Examensarbeten i geovetenskap (på distans)

Naturgeografi, examensarbete, 15 hp och Naturgeografi, examensarbete 30 hp

Vetenskaplighet, 1,5 hp

Vetenskaplighet, 1,5 hp en obligatorisk kursdel inom examensarbeten i biogeovetenskap och i naturgeografi. Anmälan görs via Vetenskalighet, 1,5 hp

Examensarbeten inom masterprogram (avancerad nivå)

Examensarbete på avancerad nivå