Vi ger fem olika masterprogram, som ger dig fördjupade kunskaper och gör dig eftersökt på arbetsmarknaden eller förberedd för en forskarkarriär. Våra tidigare studenter arbetar i dag vid myndigheter och organisationer, men även inom privat verksamhet som rådgivare och analytiker inom konsultbolag.

 

Geomatik med fjärranalys och GIS

 

Hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

 

Landskapsekologi

 

Miljövård och fysisk planering

  Polara landskap och kvartära klimat

 

All ansökan görs via antagning.se senast den 15 januari 2021. Denna anmälningsperiod gäller samtliga sökanden. Utöver de dokument som krävs enligt antagning.se måste ett personligt brev med motivering till varför du vill läsa programmet (maximalt en sida) samt ett CV bifogas i anmälan på antagning.se. Mer information finns under Ansökningshandlingar för respektive program.

Har du frågor om programmen kan du kontakta vår studievägledare Maria Damberg, e-post maria.damberg@natgeo.su.se eller respektive programansvarig.