Paleocastro, Gialova Lagoon. Foto Elisabeth Sturesson.
Paleocastro, Gialova Lagoon. Foto Elisabeth Sturesson.
 

Information om sommarkurserna, vilka förkunskapskrav som gäller och när de ges finns på respektive kurssida.

Ekohydrologi i ett medelhavsperspektiv, 7,5 hp

Fältresa i juni till Navarino Environmental Observatory i Grekland. 

(Kursen är inställd)

Glaciärer och högalpin miljö, "Tarfala", 7,5 hp Exkursion i augusti till Tafala forskningsstation.
Tellus I - Naturgeografi, 15 hp, distanskurs Ges på distans.
Tellus III - Naturgeografi, 2,5 hp Exkursionskurs med fältresa ca 1 vecka i augusti. (Kursen är inställd)


Anmälan via antagning.se