Som student genom Erasmus+ får du:

  • Stipendium- Alla studenter som åker på utbyte via Stockholms universitet genom Erasmus+ beviljas ett stipendium. När du antagits till partneruniversitetet kan du ansöka om stipendiet.
  • Tillgodoräkna dina poäng
  • Möjlighet att ansökan om studiemedel från CSN
  • Befrielse från terminsavgift på partneruniversitetet

Du som läser vid institutionen kan åka via institutionens utbytesavtal. Erasmuskoordinatorn vid din heminstitution hjälper dig med att ta kontakt med partneruniversitetet. Var ute i god tid (cirka ett år innan) eftersom det krävs en del planering!

Information om partneruniversiteten som institutionen har avtal med finns nedan och du kan också söka ut dem via Database for Partner universities: Departmental Agreements and Networks. Tänk på att de flesta universiteten undervisar på det inhemska språket på grundnivå. På masternivå finns däremot kurser och utbildningar på engelska.

Det kan finnas möjlighet att åka via andra institutioners avtal. Geovetare kan till exempel även åka genom Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). Kontakt: Rienk Smittenberg, rienk.smittenberg@geo.su.se

Lämplig tid att studera utomlands

  • Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp - Termin 5
  • Kandidatprogram i geografi, 180 hp - Termin 4 eller 5
  • Kandidatprogram i biogeovetenskap. Då programmet enbart består av obligatoriska kurser finns egentligen inte något bra utrymme för utlandsstudier på kandidatnivå.
  • Mastersprogram vid Institutionen för naturgeografi - Termin 3 (hösttermin)

Ansökningstid och ansökan

Sista ansökningsdag för utbyte genom avtal vid Institutionen för naturgeografi är 15 april för utbyte under en hösttermin eller ett helt läsår och 15 oktober för utbyte under en vårtermin (för centrala avtal gäller andra ansökningstider). 

Ansökan görs via e-post till Maria Damberg, e-post maria.damberg@natgeo.su.se

Våra partneruniversitet

Undervisning och examination sker normalt på värduniversitets språk vid studier på kandidatnivå. Vissa universitet ger kurser på engelska inom internationella mastersprogram, det vill säga på mastersnivå. Du hittar samtliga Erasmus+avtal med institution via Database for Partner universities: Departmental Agreements and Networks.

Erasmus+koordinator vid institutionen:

Maria Damberg, e-post maria.damberg@natgeo.su.se