Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning vid något våra partneruniversitet i Europa.

Som student genom Erasmus+ får du:

  • Ett Stipendium (mellan 2500 och 3000 SEK per månad)
  • Tillgodoräkna dina poäng
  • Möjlighet att ansökan om studiemedel från CSN
  • Befrielse från terminsavgift på partneruniversitetet

Erasmuskoordinatorn vid din heminstitution hjälper dig med att ta kontakt med partneruniversitetet. Var ute i god tid (ca. ett år innan), det krävs en del planering!

Information om universiteten och deras kursprogram finner du på hemsidorna nedan. Tänk på att de flesta universiteten undervisar på det inhemska språket på grundnivå. På Masternivå finns däremot kurser och utbildningar på engelska.

Du som läser vid Institutionen för naturgeografi kan åka via institutionens utbytesavtal. Kontakt: Maria Damberg, studier@natgeo.su.se

Lämplig tid att studera utomlands

  • Kandidatprogram i geovetenskap, 180 hp - Termin 4 eller 5
  • Kandidatprogram i geografi, 180 hp - Termin 4 eller 5
  • Kandidatprogram i biogeovetenskap. Då programmet enbart består av obligatoriska kurser finns egentligen inte något bra utrymme för utlandsstudier på kandidatnivå.
  • Mastersprogram vid Institutionen för naturgeografi - Termin 3 (Ht)

Det kan finnas möjlighet att åka via andra institutioners avtal. Geovetare kan t ex även åka genom Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV). Kontakt: Rienk Smittenberg, rienk.smittenberg@geo.su.se

Ansökningstid och ansökan

Sista ansökningsdag för utbyte genom avtal vid Institutionen för naturgeografi är 15 mars för utbyte under en hösttermin eller ett helt läsår och 15 augusti för utbyte under en vårtermin (för centrala avtal gäller andra ansökningstider).

Ansökan görs via e-post till Maria Damberg, studier@natgeo.su.se.

Våra partneruniversitet

Undervisning och examination sker normalt på värduniversitets språk vid studier på kandidatnivå. Vissa universitet ger kurser på engelska inom internationella mastersprogram, d.v.s. på mastersnivå.

Leuven i Belgien

University of Leuven (avtal på mastersnivå)
Department of Earth and Environmental Sciences
Information för utbytesstudenter

Bryssel i Belgien

Vrije Universiteit Brussel (avtal på kandidat- och mastersnivå)

Grenoble i Frankrike

Université Joseph Fourier Grenoble 1 (avtal på kandidat- och mastersnivå)

Bern i Schweiz

University of Bern (avtal på mastersnivå)

Freiburg i Tyskland

Albert-Ludwigs University of Freiburg (avtal på kandidat- och mastersnivå)

Aachen i Tyskland

RWTH Aachen University (avtal på mastersnivå)

Kiel i Tyskland

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (avtal på kandidat- och mastersnivå)

Innsbruck i Österrike

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck (avtal på mastersnivå)
Department of Geography
Information för utbytesstudenter

Ostrava i Tjeckien

University of Ostrava (avtal på mastersnivå)
Faculty of Science
The Department of Physical Geography and Geoecology

Turku (Åbo) i Finland

University of Turku (avtal på mastersnivå)