Studera utomlands

Studera utomlands

Att studera utomlands är inte bara en möjlighet att lära sig nya saker, skapa internationell erfarenhet och nya språkkunskaper. Att resa ut i världen öppnar också dörrar till andra kulturer och nya kontakter. Studier utomlands är en värdefull erfarenhet som ger kunskap, minnen och vänner för livet. Att läsa utomlands är meriterande och ser bra ut i ditt CV.

Erasmus+

Genom Erasmus+ har du möjlighet att förlägga en del av din utbildning vid något våra partneruniversitet i Europa.

Erasmuspraktik

Genom Erasmus+ har du möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling utomlands.

Minor Field Studies MFS

Sida ger genom sitt Minor Field Studies-stipendium möjlighet för studenter att bedriva fältstudier i ett utvecklingsland, som underlag för en kandidat-, magister- eller masteruppsats.

Internationell koordinator

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 98
Rum: S304