Aktivera ditt universitetskonto

För att få tillgång till datorer i universitets datorsalar, trådlöst nätverk, bibliotekstjänster, Mondo och nå den universitetsgemensamma portalen Mitt universitet behöver du ett universitetskonto. Universitetskontot ger dig tillgång till följande tjänster:  

Bibliotekstjänster
Genom ditt universitetskonto kan du logga in på universitetsbiblioteket och komma åt databaser, e-tidskrifter, e-böcker med mera.

E-post 
Du får en egen e-postadress som du når från vilken Internet-ansluten dator som helst genom att använda Mitt universitet.

Mondo
Vi lägger ut kursrelaterat material i Mondo.

Mitt universitet 
Via Mitt universitet kan du till exempel se dina studieresultat, skriva ut eller e-posta studieintyg från Ladok, anmäla dig till tentor, lagra dokument i din hemkatalog och publicera din egen hemsida.

Studentdatorer 
Med ett aktiverat universitetskonto kan du logga in på studentdatorer som finns på campus. Vi erbjuder Windows-, Mac- och Linuxmiljö. I datorsalarna finns även tillgång till skrivare.

Trådlöst nätverk 
Ta med din bärbara dator till universitetet och surfa trådlöst på Internet.