Tentamensanmälningar görs via mitt.su.se och är obligatoriskt. Gå till www.mitt.su.se, se under Mina studier >> Tentamensanmälan. Anmälan öppnar ett par veckor innan tentamenstillfället och stänger ett par dagar innan. Notera din tentamenskod! Du kan inte räkna med att få skriva en tentamen du inte är föranmäld till. Gäller både ordinarie tentamen och omtentamen.