Tentamensanmälningar görs via Ladok och är obligatoriskt. Anmälan öppnar normalt ett par veckor innan tentamenstillfället och stänger några dagar innan. Du får inte skriva en tentamen du inte är föranmäld till och det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen.