Geovetenskapliga studentrådet (GÄR) finns för dig som läser på Institutionen för geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi. Till GÄR kan du vända dig om du har synpunkter om din utbildning och studiemiljö.

Vi finns även på Facebook där du på ett smidigt sätt kan komma i kontakt med oss ha koll på våra mötestider!