Vad är GÄR?

  • GÄR är ett ämnesråd för geovetenskapliga studenter.
  • GÄR övergriper institutionerna NG, IGV samt ACES.
  • GÄR har som syfte att tillvarata, främja och bevaka de studerandes intressen i studiefrågor under studietiden.
  • GÄR har representanter inom beslutande institutionsråd, utbildningsberedning, jämlikhets- samt studerandemiljöråd, etc. Det innebär att du har stora möjligheter till att påverka hur din studietid ser ut!


Vad kan du göra?

  • Gå med i GÄR:s officiella Facebook-grupp för att hålla dig uppdaterad om senaste nytt om studiefrågor, samt för att komma i kontakt med andra geovetenskapliga studenter. 
  • Följ GÄRs:s Instagramsida: @gar_studentrad
  • Berätta för GÄR hur du tycker studiemiljön, kursinnehåll m.m. kan förbättras, samt vad som fungerar bra.
  • Gå med i GÄR styrelsen om du vill diskutera studiefrågor med engagerade studenter och driva frågor och projekt framåt för att skapa förändring!
  • Kom gärna på GÄR:s styrelsemöten i Geohuset U, se GÄR:s officiella Facebook-grupp för tid och plats. Det bjuds alltid på fika och trevligt umgänge!

 

E-post: gar.amnesrad@gmail.com
Brevlåda: Vit brevlåda inomhus bredvid entrédörren, hus U, plan 1.
Facebook: Geovetenskapliga Ämnesrådet (GÄR)