Antagning

På eftermiddagen den 9 juli publiceras antagningsbeskedet för höstterminen 2020. Gå in på Mina sidor på antagning.se för att läsa och svara på ditt antagningsbesked. Senast den 24:e juli kl 24.00 måste du tacka ja till de kurser du är antagen eller reservplacerad på annars förlorar du din plats. Detta gör du på antagning.se under "Mina sidor".

Blir du antagen/reservplacerad vid andra urvalet i augusti behöver du inte svara via antagning.se och information skickas till dig via e-post någon vecka innan kursen startar.

Är du antagen med villkor (VI) till en eller flera kurser? Då måste du i samband med kursstart styrka din behörighet.

Under mitten av juli kommer kursinformation och schema att skickas till antagna och reserver via den e-postadress som angetts vid ansökan via antagning.se. Detta gäller för kurser som startar den 31 augusti. Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se. Glöm inte att också bevaka din skräppost.

Ska du gå en kurs senare på terminen får du information ett par veckor innan kursen startar.

Obligatoriska kurs- och programintroduktioner

Upprop för kurser och program som startar i början av terminen sker i de flesta fall den 31 augusti. Undantag gäller för våra kandidatprogram som har upprop den 24 augusti.

När och var upprop sker kommer det information om via e-post från mitten av juli. Obs! Vi skickar endast information om upprop via e-post. Bevaka den e-postadress du använt vid ansökan via antagning.se.

Kan du inte närvara vid det obligatoriska uppropet/kursintroduktionen måste du i förväg anmäla detta till respektive studentexpedition. Frånvaro vid upprop tolkas som att du avsäger dig din studieplats och därmed går platsen till en reservplacerad.

Höstterminen startar den 31 augusti 2020 och slutar den 17 januari 2021.

Registrering

Registrering antingen via webben i förväg eller i samband med uppropet och utförlig information om vad som gäller för just din kurs/program kommer finnas i det informationsmaterial som skickas ut. Web-registrering gäller våra distanskurser och kurserna inom hållbar samhällsutveckling och ett flertal andra kurser. Särskild information om detta ges via utskicket i juli. Information om registrering
 

Information till studenter om Covid19 och undervisning HT2020

Under höstterminens första halva (period A och B) räknar vi allmänt med att undervisningen på grund av Covid19 kommer att behöva innehålla ett betydande inslag av distansundervisning. (Omfattningen kan dock variera från kurs till kurs.) En av orsakerna är att våra undervisningslokaler vid normalt utnyttjande inte uppfyller folkhälsomyndighetens (FHMs) nuvarande rekommendationer om social distansering. Studenter som befinner sig utanför Sveriges gränser måste dessutom erbjudas distansundervisning, så länge som inresemöjligheterna är begränsade. Om FHMs rekommendationer (gradvis) lättar kan inslagen av undervisning på campus (gradvis) öka.

Bakgrund

Folkhälsomyndigheten (FHM) tog den 15 juni bort rekommendation om distansundervisning inom högre utbildning. Regeringen meddelade dock (29 maj) att undervisning vid universitet och högskolor fortsatt kan behöva ges delvis på distans för att minska smittspridningen – bl.a. eftersom FHMs allmänna rekommendationer om social distansering fortsatt gäller och måste följas. I linje med detta har rektor på Stockholms universitet beslutat att ”delvis återgå till campusförlagd undervisning under hösten i den takt det är möjligt. För verksamheten gäller fortsatt att följa FHMs rekommendationer”.

Schema

 

Efteranmälan (Sen anmälan)

Den 15 juli öppnar för sen anmälan till höstterminen 2020 för de kurser och program som har lediga studieplatser. Vill du efteranmäla dig till någon av våra kurser måste du göra det via antagning.se.

Vissa av våra kurser och program har stängt för sen anmälan på grund av högt söktryck. Går det inte att anmäla sig via antagning.se är kursen full och vi tar inte emot fler reserver. Om det blir ett reservupprop får du som efteranmält dig information om detta via e-post kort innan kursen/programmet startar. Även om kursen/programmet är öppna för sen anmälan finns ingen garanti för plats på utbildningen. Obs! Sök endast kurser du är behörig till.

Studera med en funktionsnedsättning

För dig som är antagen och har en varaktig funktionsnedsättning och tror att du kommer att behöva pedagogiskt stöd eller anpassningar i studierna, kontakta universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Ny student vid Stockholms universitet

Här finner du mer information som kan vara användbar om du är Ny student vid Stockholms universitet

Kontakt

Då det är semestertider kan det dröja innan du får svar på frågor från oss på studieadministrationen. Har du akuta frågor om t ex antagning, examen eller annat kan du vända dig till Infocenter vid Stockholms universitet. Infocenter
 
De flesta av oss är åter från sommarledighet i mitten av augusti.
1. Frågor om registrering, schema, intyg mm kan ställas till respektive studentexpedition.
Studerandeexpeditioner
 

2. Har du särskilda frågor om till exempel behörighet, studiegångar eller annat är du välkommen att kontakta någon av våra studievägledare: Studievägledning

Geovetenskapens hus

Ingångarna till Geovetenskapens hus är fortsatt stängda även under sommaren pga. Covid19. 
 

Trevlig sommar önskar Lena, Erik, Moa, Kerstin, Elisabeth, Karin och Maria!