Kerstin Hörnby

Geografi och geovetenskap, masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi

E-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 07
Rum: T331

Erik Hansson

Biogeovetenskap och miljövård, masterprogram i miljövård och fysisk planering

E-post: erik.hansson@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 48 00
Rum: T333

Lena Åkerblom

Hållbar samhällsutveckling och distanskurser, masterprogram i landskapsekologi

E-post: lena.akerblom@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 81
Rum: S308