Jerker Jarsjö

Chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå

E-post: jerker.jarsjo@natgeo.su.se, studierektor@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 58
Rum: T313

Lars-Ove Westerberg

Vice chefstudierektor för grundnivå och avancerad nivå

E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se, studierektor@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 53
Rum: T330

Lars-Ove Westerberg

Ämnesstudierektor i geografi

E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 53
Rum: T330

Steffen Holzkämper

Ämnesstudierektor i geovetenskap

E-post: steffen.holzkaemper@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 49 61
Rum: X431

Regina Lindborg

Ämnesstudierektor i biogeovetenskap

E-post: regina.lindborg@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 68
Rum: V411

Karin Reuterswärd

Studievägledare och kontaktperson för lärarutbildningen

E-post: karin.reutersward@natgeo.su.se
Telefon: 08-674 75 89 
Rum: T334

Helle Skånes

Studierektor forskarutbildningen

E-post: helle.skanes@natgeo.su.se
Telefon: 08-16 47 73
Rum: V412